Veelgestelde Vragen over een Obligatielening

 

1. Wat is een obligatielening?

Een obligatie is een schuldbrief. Een organisatie kan als alternatief voor, of in aanvulling op, een financiering bij een bank een obligatie uitgeven om financiële middelen aan te trekken. Een obligatie is een gedeelte van een grote lening. De obligatielening wordt onderverdeeld over een vastgesteld aantal obligaties. In ons geval worden €60.000 verdeeld in obligaties van €1.000,- en €2.500,-.

2. Wat betekent nominale waarde?

De nominale waarde van een obligatie is de oorspronkelijke waarde waarvoor de obligatie is uitgegeven (€1.000,- of €2.500,-). Dit bedrag wordt gedurende de looptijd afgelost.

3. Wat is een annuïtaire aflossing?

Bij annuïtaire aflossing wordt jaarlijks hetzelfde totaalbedrag aan rente en aflossing betaald. De eerste jaren is het grootste deel van de jaarlijkse annuïteit rente, de laatste jaren is het grootste deel aflossing.

4. Wie mogen er inschrijven op de obligaties?

De inschrijving is openbaar. Iedereen mag deelnemen: leden, maar ook oud-leden, sponsoren en iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt.

5. Wat gebeurt er als het doelbedrag niet wordt gehaald?

Wordt het doelbedrag niet gehaald, moeten we als club duurdere leningen opnemen om de padelbanen te kunnen financieren, wat voor ons ongunstig is.

6. Wat gebeurt er wanneer het doelbedrag wordt overschreden?

Dat zou heel goed nieuws zijn. Dat geeft ons wat meer ruimte voor investeringen in de toekomst van de club.

7. Wanneer moet het geld worden overgemaakt?

Het toegezegde bedrag zal, na toewijzing door het bestuur, binnen 2 weken overgemaakt moeten zijn. Hiervoor krijgt U een apart verzoek.

8. Hoe verloopt het proces van activeren en terugbetalen?

Na inschrijving, toekenning en betaling worden de leningen actief. Voor de periodieke giften of ontvangt U van ons een overeenkomst die door U en door het bestuur getekend moet worden en voor de belastingdienst bewaard moet blijven (Sponsoren ontvangen een sponsorcontract). De jaarlijkse terugbetaling (aflossing en rente) wordt met de periodiek gift (of sponsoring) verrekend.

9. Mag ik ook aan meerdere vormen van obligaties deelnemen?

Ja dat mag zeker. In dit geval vult U voor iedere vorm waaraan U wilt deelnemen apart een inschrijfformulier in.

10. Hoe werkt het jaarlijks overmaken van de schenking?

De schenking wordt verrekend met de betaling van rente en aflossing en U hoeft hier niets voor te doen. U ontvangt ieder jaar simpelweg het juiste bedrag (aflossing + rente - schenking) van T.C. Drive. De schenking moet wel worden opgenomen in Uw belastingaangifte.

11. Mag een deelnemer ook meer schenken?

Ja, dat mag. Graag zelfs. Bij een hogere schenking is het voordeel voor onze club groter, terwijl U als deelnemer, dankzij het fiscaal voordeel toch een groot deel van het geschonken bedrag terugkrijgt via de belastingaangifte.

12. Hoe moet ik de schenking opgeven bij de belastingaangifte?

Voor particulieren moet de schenking ieder jaar bij de Belastingaangifte worden aangegeven (periodieke schenkingen). U ontvangt hiervoor jaarlijks een jaaropgave met alle benodigde gegevens en instructies zodat U direct alles bij de hand heeft.

13. Wat gebeurt er als een deelnemer komt te overlijden?

De obligatie is een bezit en gaat dan 'gewoon' mee in de erfenis en wordt daardoor overgedragen aan de erven. In geval van overlijden van de deelnemer wordt de obligatie rentevrij. In het reglement is vastgelegd dat de erven een verzoek tot vervroegde aflossing kunnen indienen als dat wenselijk is. Indien de financiele situatie van de vereniging dat toelaat, zal het bestuur daarmee instemmen. 

14. Is de obligatie overdraagbaar?

Ja, de obligatie is vrij overdraagbaar.

15. Is een inschrijving bindend?

Ja, een inschrijving is bindend en daarom ook het verzoek aan U om alleen in te schrijven als er daadwerkelijk een wens is om deel te nemen.

16. Hoe zit het met de privacy?

Alle deelnemers doen anoniem mee en zullen niet met naam vermeld worden op onze website of elders.

17. Met welk aftrekpercentage is gerekend?

Er is gerekend met het midden percentage van de loonbelasting zoals dat geldt in 2023 (36,93%).

18. Is er rekening gehouden met vermogensbelasting (BOX3)?

De uitstaande lening dient voor particulieren te worden opgegeven als belegd vermogen in BOX 3. Afhankelijk van Uw financiële situatie bent U vermogensrendementsheffing verschuldigd. Omdat dit per persoon en ook per jaar kan verschillen is er in het aangegeven rendement hiermee geen rekening gehouden.

19. Wat zijn de risico’s?

De rentebetalingen en aflossingen worden voldaan uit de inkomsten van T.C. Drive. Er is altijd een risico dat aflossing en/of rente niet op tijd of niet meer betaald kunnen worden.

T.C. Drive heeft op dit moment geen ander leningen bij banken of derde partijen en het tennispark is volledig eigendom van T.C. Drive en we verwachten een flinke groei in leden en inkomsten. We achten daarom de kans dat dit de komende jaren gaat gebeuren erg klein.

In het onwaarschijnlijke geval dat T.C. Drive niet meer aan zijn financiele verplichtingen kan voldoen, dan bent U eiser en dan zullen de bezittingen van T.C.Drive ingezet worden om de schulden te voldoen. Alleen zult U achteraan in de rij van schuldeisers staan zodat er toch het risico bestaat dat U het bedrag dat op dat moment nog openstaat kwijt bent.