Contributie

Tarieven 2023

In onderstaande tabel zijn de vastgestelde tarieven vermeld. Een bestaand lidmaatschap wordt, tenzij u opzegt, automatisch verlengd. In januari ontvangt u de factuur voor de contributie van het betreffende jaar.

Lidmaatschap

Tennislidmaatschap

1 Apr – 30 Sep

All-season lidmaatschap

1 Jan – 31 Dec

Juniorlid (onder 18 jaar) € 50,- € 55,-
Student (uitwonend > 50 km)* € 80,- € 90,-
Seniorlid (vanaf 18 jaar)* € 110,- € 130,-
Competitielid (per competitie) € 50,- € 50,-
Ondersteunend lid n.v.t. € 35,-
     
* Borg vrijwilligerswerk € 25,- € 25,-

 

Speciale regelingen en kortingen

  • Families krijgen een korting van 10% per ingeschreven kind op het lidmaatschap als beide ouders leden zijn, alle leden hetzelfde lidmaaatschap hebben en het gezin op éen adres woont. Een familie (2 ouders + 2 kinderen krijgen 20% korting op hun totale contributie.
  • Nieuwe leden die zich na 1 juli aanmelden, betalen een evenredig deel van de normale jaarcontributie. Een lid dat zich aanmeld per 1 oktober betaalt dat jaar dus nog 3/12 van de normale jaarcontributie.
  • Alle seniorleden en studenten betalen een borg vrijwilligerswerk, die aan het eind van het jaar teruggestort wordt mits voldoende vrijwilligerswerk is verricht.

Opzeggen

Wil je je lidmaatschap opzeggen? Stuur dan voor 1 december voorafgaand aan het jaar dat je op wilt zeggen een e-mail naar de ledenadministratie ([email protected]).