Bestuur en Commissies

 
Het bestuur vergadert regelmatig en bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan. Het bestuur sluit zelfstandig of na goedkeurig van de ALV arbeidsovereenkomsten af en zegt ze op.
 
Functie Naam
Voorzitter Willy Thans
Penningmeester Sandra Veronelli
Secretaris Manon Dutree-Claeyssens
Ledenadministrateur Willy Thans
Toernooileider Manon Dutree-Claeyssens
Competitieleider Vincent van Balen
Tenniskids contactpersoon Frank Hamelink
Jeugd  contactpersoon Frank Hamelink
Leraar Stijn Cant (SimonPadel.nl)
Contactpersoon Padel Frank Hamelink
Contactpersonen Accomodatie Frank Hamelink, Gerry van Rumst
Contactpersonen Kantine Jacqueline Adriaanse, Muriel en Sofie Boddaert

 

Hieronder vindt U een omschrijving van de functies:

Voorzitter

Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.

Penningmeester

Verantwoordelijk voor het financiƫle beleid. Vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur.

Secretaris

Zorgt voor een efficiƫnt lopend secretariaat. Vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur.

Ledenadministrateur

Verzorgt de ledenadministratie via het ledenadministratiepakket van de vereniging. Kan personen aanmelden voor een cursus Verenigingstoernooileider (VTL) en Verenigingscompetitieleider (VCL).

Competitieleider

Zorgt voor de organisatie van de competitie(s). Beschikt over een geldig VCL-certificaat. Heeft automatisch toegang tot het inschrijven van de competitie via MijnKNLTB.

Toernooileider

De Verenigingstoernooileider (VTL) is de persoon binnen de vereniging die gecertificeerd is om een goedgekeurd KNLTB-toernooi te organiseren.

Tenniskids contactpersoon

Zorgt voor de aanmelding en organisatie van deTenniskids competitie en het kleurenbeheer van de kinderen. Heeft automatisch toegang tot het inschrijven van de Tenniskids competitie en toernooien via MijnKNLTB.

Jeugd contactpersoon

Is voorzitter van de jeugdcommissie of verantwoordelijk voor het jeugdbeleid binnen de vereniging. Aanspreekpunt voor de gehele jeugd, 4 t/m 17 jaar.

Leraar

Geeft lessen op de vereniging. Speelt een grote rol in het plezier van de leden en het succes van de vereniging.

Accommodatie contactpersoon

Is verantwoordelijk voor het onderhoud van het park. Denk hierbij aan baanonderhoud, maar ook LED verlichting.

Padel contactpersoon

Is binnen de vereniging het belangrijkste aanspreekpunt rondom padel.

Kantine contactpersoon

Is verantwoordelijk voor de inkoop en beheer van de kantine.