Contributie

Contributie seizoen 2014

Seniorlid Geboren in 1997 of eerder. (Het jaar waarin men 18 jaar wordt is bepalend). €94
Juniorlid Geboren in 1998 of later. €50
Student Is uitwonend (meer dan 24 km buiten de plaats van inschrijving) en volgt daar een studie. €50
Gezinsabonnement Bestaat uit maximaal twee senioren (een student is ook een seniorlid). €248
Competitielid senior Is alleen competitiespeler en heeft verder geen (speel)rechten bij de vereniging. €50
Competitielid junior Is alleen competitiespeler en heeft verder geen (speel)rechten bij de vereniging. €25
Erelid Benoemd voor het leven door de Algemene Leden Vergadering op gronden van verdiensten voor de vereniging en is vrij van contributiebetaling.
Aanmeldingskosten Voor nieuwe leden (eenmalig) €15
Competitiebijdrage senior Per team per competitie wordt verrekend met aanvoerder. €40
Competitiebijdrage junior Per team per competitie wordt verrekend met aanvoerder. €20
Dagkaart senior De kaarten zijn beschikbaar in het clubhuis bij de penningmeester of bij de ledenadministratie. €5
Dagkaart junior De kaarten zijn beschikbaar in het clubhuis bij de penningmeester of bij de ledenadministratie. €2.50
Sleutel poort en kleedruimtes verkrijgbaar bij de bestuursleden tegen een borg. € 5

Bankgegevens: Rabobank

Rekening nr: 14.59.00.851
IBAN nr: NL22RABO0145900851
BIC (Swift) code: RABONL2U