Bestuur

Samenstelling bestuur TC Drive

Voorzitter Piet Pijpelink
Secretariaat Manon Dutree
Penningmeester en ledenadministratie Ronald van der Meyden
Jeugd- en Technische Commissie Vincent van Balen
Accommodatie en Onderhoud  Jean Paul Caessens
PR & Sponsoring John Beerman
Jeugd- en Technische Commissie Manon Dutrée en Vera Crosiers
Beheer Website Martijn Guis

Kantinecommissie| Ronald van der Meijden

Evenementencommissie| Vacature

Kascommissie| Wessel Donze & Ben Voormans

Het bestuur vergadert 5 maal per jaar volgens de volgende planning:

Januari 3e week
Mei 3e week
Juni 4e week
September 1e week
November 2e week